Nasz punkt widzeniaPolitykaSpołeczeństwo

Zmiany w Funduszu Kościelnym. Pierwsze kroki ku zmniejszeniu dotacji państwowych dla kościoła

W Polsce rozpoczyna się nowy rozdział w historii finansowania kościołów. Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy Funduszu Kościelnego, które mogą oznaczać znaczącą zmianę w sposobie, w jaki kościoły otrzymują wsparcie finansowe. Zamiast bezpośredniego finansowania przez państwo, nowy system ma opierać się na dobrowolnym odpisie podatkowym, co pozwoli wiernym na osobiste decydowanie o wsparciu finansowym dla swoich kościołów.

Ta zmiana jest symbolicznym krokiem w kierunku zmniejszenia roli państwa w finansowaniu instytucji religijnych. Fundusz Kościelny, który powstał w okresie stalinowskim i był dotąd głównie finansowany przez państwo, przeszedł różne transformacje, szczególnie po 1989 roku, kiedy to zaczął finansować głównie składki emerytalne i rentowe duchownych.

Reforma ta, choć niesie ze sobą wyzwania, otwiera również nowe możliwości. Zmniejszenie bezpośredniego finansowania przez państwo może przyczynić się do zwiększenia autonomii kościołów, co jest ważnym krokiem w kierunku budowania zdrowych relacji między państwem a instytucjami religijnymi w demokratycznym społeczeństwie. Proces ten wymaga dialogu i współpracy między rządem a różnymi kościołami i związkami wyznaniowymi, aby osiągnąć zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązania.

Zakończenie prac zespołu oraz wprowadzenie zmian w Funduszu Kościelnym jest przewidziane na rok 2025.

Ogłoszone zmiany w Funduszu Kościelnym mogą być postrzegane jako ważny krok w kierunku dostosowania systemu finansowania kościołów w Polsce do standardów demokratycznych, zwiększając niezależność kościołów i umożliwiając wiernym większy wpływ na finansowanie swoich wspólnot religijnych. Jest to przejaw dążenia do nowoczesnych i demokratycznych rozwiązań w zakresie finansowania instytucji religijnych.


Dobrowolne finansowanie kościołów przez wiernych

Szef Rządu dodał, że prace nad nowymi regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje kościoły. Chodzi o ustalenie systemu dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego kościoła.

– Musi to być decyzja wiernych, a nie decyzja państwowa – tak, aby wszyscy mieli też poczucie sprawiedliwości: jedni więzi z kościołem, a drudzy poczucie, że nie płacą na coś, na co nie chcą płacić pieniędzy – powiedział Premier.

Jednocześnie Szef Rządu zaznaczył, że w planowanych zmianach nie chodzi o wojnę ideologiczną, tylko o elementarne poczucie transparentności i przyzwoitości:

– Znacie mój pogląd –  mówiłem to wielokrotnie: jeśli uwolnimy kościół od politycznej władzy i uwolnimy kościół od publicznych pieniędzy, będzie to wyłącznie z korzyścią dla kościoła.

Zakończenie prac zespołu oraz wprowadzenie zmian jest przewidziane na 2025 r.


Informacje na temat zmian w Funduszu Kościelnym w Polsce, które mogą stanowić pierwsze kroki ku zmniejszeniu dotacji państwowych dla Kościoła.

W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na Fundusz Kościelny znacznie wzrosły. Na przykład, w 2012 roku fundusz otrzymał 94,3 mln zł, a w 2021 przekroczył już 156 mln zł, osiągając w 2022 roku rekordową kwotę 216 mln zł. Te wzrosty wydatków wynikają m.in. z rosnącej płacy minimalnej oraz kosztów remontów kościołów, choć te ostatnie stanowią tylko niewielką część wydatków z funduszu.

Co ciekawe, Fundusz Kościelny funkcjonuje już od 72 lat. Jego pierwotnym celem było rekompensowanie Kościoła katolickiego za majątek utracony w wyniku działań państwa. Po 1989 roku Kościół otrzymał rekompensatę w różnych formach, co stawia pod znakiem zapytania dalsze uzasadnienie istnienia Funduszu w obecnej formie.

Obecnie rozważa się przekształcenie Funduszu Kościelnego w system dobrowolnego odpisu podatkowego. Propozycja zakłada, że każdy podatnik mógłby przekazać 0,5% swojego podatku na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy. To rozwiązanie miałoby zastąpić obecny model finansowania Kościołów z budżetu państwa i wprowadzić bardziej współczesny system, podobny do tych stosowanych w innych krajach europejskich. Jest to ważny krok w kierunku stworzenia bardziej przejrzystego i sprawiedliwego systemu finansowania działalności kościelnej.

Co sądzicie o tych zmianach? Czy uważacie, że nowy system odpisu podatkowego będzie bardziej sprawiedliwy i transparentny? Podzielcie się swoimi opiniami! 🤔


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *