Konflikt izraelsko-palestyński

Konflikt izraelsko-palestyński jest jednym z najbardziej złożonych i długotrwałych konfliktów geopolitycznych na świecie. Jego korzenie sięgają początków XX wieku, a szczególnie intensyfikuje się od momentu powstania państwa Izrael w 1948 roku. Konflikt ten wynika z rywalizacji narodowej, terytorialnej i religijnej między Żydami a Arabami w regionie. Izraelczycy walczą o utrzymanie suwerennego państwa żydowskiego, podczas gdy Palestyńczycy dążą do ustanowienia własnego państwa i odzyskania utraconych terytoriów.

Spory koncentrują się głównie wokół Jerozolimy, Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy. Konflikt ten jest dodatkowo komplikowany przez ingerencję zewnętrznych mocarstw i różnych grup ekstremistycznych. Przez lata podjęto wiele prób rozwiązania tego konfliktu, w tym rozmowy pokojowe i porozumienia, jednak nadal pozostaje on nierozwiązany i jest źródłem licznych napięć i przemocy w regionie.