Polityka

Prezydent Andrzej Duda na Szczycie Klimatycznym COP28: Wizja energetyczna Polski i wzmacnianie współpracy międzynarodowej

W wywiadzie dla Al–Arabiya, udzielonym podczas szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju, Prezydent Polski Andrzej Duda przedstawił swoje spojrzenie na przyszłość energetyczną Polski oraz relacje z państwami arabskimi. Prezydent podkreślił znaczenie energetyki atomowej jako kluczowego elementu w realizacji zobowiązań dotyczących ochrony klimatu i dekarbonizacji, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Polska droga do dekarbonizacji:
Prezydent Duda wskazał na historyczne uwarunkowania Polski, gdzie do 1989 roku, będąc pod sowiecką dominacją, kraj ten opierał swoją energetykę głównie na węglu. Obecnie Polska przechodzi na gaz jako paliwo przejściowe, redukując zużycie węgla kamiennego. Jednakże, długoterminowym celem jest rozwój energetyki nuklearnej. W tym kontekście, Polska rozpoczyna budowę elektrowni atomowych we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową. Prezydent podkreślił, że zmiana metod wytwarzania energii w Polsce to poważny plan na najbliższe 30 lat.

Wzmocnienie relacji z państwami arabskimi:
Prezydent Duda odniósł się również do relacji Polski z państwami arabskimi, podkreślając chęć intensyfikacji współpracy gospodarczej. Wspomniał o swojej oficjalnej wizycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i zaproszeniu Prezydenta ZEA do Polski. Wskazał na branże, które dynamicznie rozwijają się w Polsce i stanowią pole do zacieśniania współpracy między obydwoma krajami, takie jak przemysł lotniczy, IT i odnawialna energia.

Kwestia konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego:
W kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Prezydent Duda wyraził zaniepokojenie wpływem tego konfliktu na sytuację na Ukrainie. Podkreślił długą tradycję Polski w działaniach na rzecz pokoju i rozwiązania dwupaństwowego. Zwrócił uwagę na cierpienie ludności cywilnej i podkreślił rolę Polski w pomocy swoim obywatelom po obu stronach konfliktu.

Szczyt klimatyczny COP28:
Szczyt klimatyczny COP28, który odbył się w Dubaju w grudniu 2023 roku, zgromadził światowych liderów i ekspertów w dziedzinie klimatu i środowiska. Był to kluczowy moment dla dyskusji na temat globalnych działań na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Podczas szczytu, Prezydent Duda wraz z innymi liderami przyjął deklarację o potrojeniu produkcji energii elektrycznej ze źródeł nuklearnych, co podkreśla rosnące znaczenie energetyki atomowej w globalnych wysiłkach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Modernizacja polskiej armii i relacje z Unią Europejską:
Prezydent Duda skomentował również programy modernizacyjne polskiej armii, wyrażając nadzieję na stworzenie jednej z większych armii w Europie. Podkreślił, że Polska realizuje ogromny program modernizacji, aby zapewnić bezpieczeństwo kraju. Odniósł się także do sytuacji wewnętrznej w Polsce i relacji z Unią Europejską, zaznaczając, że każdy rząd w Polsce jest proeuropejski i że Polacy cenią swoje członkostwo w UE.

Źródło informacji: Prezydent.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *