NaukaRodzinaZdrowie

Czy ekran telewizora ogłupia Nasze dzieci? Wnikliwe spostrzeżenia z badań

W cichych salonach naszych domów, gdzie migotanie ekranów telewizorów stało się niemal hipnotyzującym tłem codzienności, rodzi się pytanie pulsujące niepokojem w sercach rodziców: czy te nieustanne obrazy i dźwięki wypływające z ekranów telewizorów ogłupiają nasze dzieci?

To pytanie, które wywołuje emocje i prowokuje do refleksji, znajduje swoje echo w badaniu przeprowadzonym przez Daniela Pia Rosarię Chieffo i zespół.

Postęp technologiczny doprowadził do zwiększonego wykorzystania urządzeń elektronicznych i mediów zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Wśród mediów nadawczych wyróżniamy telewizję i filmy, natomiast media interaktywne obejmują takie formy jak media społecznościowe i gry wideo. Współczesne przedszkolaki wychowują się w środowisku, gdzie Internet, komputery i gry wideo są na porządku dziennym i stanowią istotny element ich codzienności.

Głos nauki w debacie o telewizji

W artykule “The Relationship between Language and Technology: How Screen Time Affects Language Development in Early Life—A Systematic Review” naukowcy zanurzyli się w świat badań, aby zrozumieć, jak ekran wpływa na rozwój językowy naszych najmłodszych. Wyniki są niepokojące: nadmierna ekspozycja na telewizję w pierwszych latach życia może stłumić ich zdolności językowe, ograniczając słownictwo i umiejętności komunikacyjne dzieci.

Badanie wykazało, że dzieci, które oglądają telewizję przez więcej niż 4 godziny dziennie, mają wyższe ryzyko opóźnionego rozwoju językowego. Około 70% dzieci z opóźnionym rozwojem językowym miało telewizory w swoich pokojach.

Telewizja: złodziej językowych skarbów

Telewizja, która mogłaby być oknem na świat, w rzeczywistości często zamienia się w jednokierunkowe lustro, odbijające obrazy bez głębi i kontekstu. Dzieci, zafascynowane barwnymi scenami, nie uczą się od telewizora tego, co najważniejsze – aktywnego przetwarzania informacji, krytycznego myślenia, interakcji. W przeciwieństwie do bogatych w emocje i naukę chwil spędzanych z rodzicami, pasywne oglądanie telewizji jest jak echo bez głosu – wydaje się być, ale nie uczy.

Rodzice: strażnicy rozwoju językowego

W tej opowieści, rodzice stają się strażnikami rozwoju językowego swoich dzieci, a ich rola nabiera nowego, głębszego znaczenia w świetle najnowszych badań. Każda wspólna książka, każda opowiedziana historia, każda zabawa słowami to nie tylko chwile radości, ale i cenne krople wiedzy, które kształtują umysł dziecka. Badanie przeprowadzone przez Daniela Pia Rosarię Chieffo i zespół ujawnia, że dzieci, które spędzają znaczną ilość czasu przed ekranem, szczególnie w pierwszych dwóch latach życia, mogą doświadczać opóźnień w rozwoju językowym.

Wyniki te wskazują, że dzieci oglądające telewizję przez więcej niż 4 godziny dziennie mają wyższe ryzyko opóźnionego rozwoju językowego. Co więcej, około 70% dzieci z opóźnionym rozwojem językowym miało telewizory w swoich pokojach. Te dane liczbowe rzucają światło na potencjalne ryzyko związane z nadmiernym czasem spędzanym przed ekranem.

Rodzice, jako strażnicy rozwoju językowego, mają teraz przed sobą wyzwanie, aby świadomie kształtować środowisko swoich dzieci. Zamiast biernego czasu przed ekranem, ważne jest promowanie aktywności, które angażują dzieci w komunikację i rozwój językowy, takie jak czytanie książek, opowiadanie historii, śpiewanie piosenek i zabawy słowami. Te interakcje nie tylko wspierają rozwój językowy, ale także wzmacniają więź emocjonalną między rodzicami a dziećmi.

W kontekście tych badań, rola rodzica w edukacji językowej dziecka staje się jeszcze bardziej istotna. Świadome ograniczenie czasu spędzanego przez dzieci przed ekranem i zwiększenie interakcji rodzic-dziecko może mieć znaczący wpływ na ich rozwój. W świecie, gdzie ekrany są wszechobecne, rodzice odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zdrowego środowiska rozwojowego dla swoich dzieci.

Długie cienie ekranów

Nadmierne korzystanie z ekranów rzuca długie cienie na przyszłość naszych dzieci. Ograniczony rozwój językowy w dzieciństwie to nie tylko mniej słów w słowniku, ale potencjalne trudności w przyszłych osiągnięciach edukacyjnych i społecznych.

Badanie ujawniło, że dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, które regularnie oglądały telewizję przez 2 godziny dziennie, były około 4 razy bardziej narażone na zaburzenia w rozwoju poznawczym i miały 3,7 razy większe ryzyko wystąpienia opóźnień w rozwoju motorycznym, w porównaniu z dziećmi, które spędzały mniej czasu przed ekranem.

Według badania przeprowadzonego przez Daniela Pia Rosarię Chieffo i zespół, nadmierna ekspozycja na telewizję w młodym wieku może mieć negatywny wpływ na rozwój poznawczy i motoryczny dzieci z kilku powodów:

  • Brak interakcji i komunikacji: Telewizja zastępuje interakcje twarzą w twarz, które są kluczowe dla rozwoju językowego i poznawczego. Interakcje te umożliwiają dzieciom praktykowanie umiejętności komunikacyjnych, rozumienia mowy i reagowania na bodźce społeczne.
  • Pasywny charakter oglądania: Oglądanie telewizji jest działalnością pasywną, która nie wymaga aktywnego zaangażowania umysłowego ani fizycznego. Brak aktywności fizycznej i ograniczone wykorzystanie umiejętności poznawczych podczas oglądania telewizji mogą przyczyniać się do opóźnień w rozwoju motorycznym i poznawczym.
  • Ograniczenie rozwoju umiejętności: Nadmierna ekspozycja na ekrany może ograniczać możliwości rozwoju umiejętności takich jak rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie i zdolności adaptacyjne, które są rozwijane poprzez bardziej aktywne formy zabawy i nauki.
  • Zakłócenie procesów uczenia się: Długie godziny spędzane przed ekranem mogą zakłócać naturalne procesy uczenia się, które wymagają bezpośredniego doświadczenia, eksploracji i interakcji z otoczeniem.
  • Wpływ na rozwój mózgu: Wczesne lata życia są kluczowym okresem dla rozwoju mózgu, a nadmierna ekspozycja na ekrany może wpływać na sposób, w jaki rozwijają się obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie informacji i kontrolę motoryczną.

Podsumowując, badanie to podkreśla, że nadmierna ekspozycja na telewizję w młodym wieku może mieć długotrwałe konsekwencje dla rozwoju poznawczego i motorycznego dzieci, co wskazuje na potrzebę ograniczenia czasu spędzanego przed ekranem i promowania bardziej aktywnych form nauki i zabawy.

Podsumowanie: między technologią a człowieczeństwem

Czy telewizja ogłupia nasze dzieci? Może nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale z pewnością nie sprzyja rozwojowi, który jest pełen ciekawości, pytań i aktywnego odkrywania świata.

Wyzwaniem naszych czasów jest znalezienie równowagi między korzystaniem z dobrodziejstw technologii a pielęgnowaniem rozwoju językowego i poznawczego, który jest tak głęboko zakorzeniony w naszym człowieczeństwie. W tej podróży, pełnej niepewności, ale i nadziei, rodzice stają na pierwszej linii, przypominając sobie i swoim dzieciom, że najcenniejsze nauki płyną z ludzkiego serca, a nie z migających ekranów.

Źródłem informacji, na którym opierał się artykuł, jest badanie zatytułowane “The Relationship between Language and Technology: How Screen Time Affects Language Development in Early Life—A Systematic Review”, opublikowane na stronie MDPI. Można je znaleźć pod adresem: The Relationship between Language and Technology.

To badanie dostarcza cennych informacji na temat wpływu czasu spędzanego przed ekranem na rozwój językowy dzieci, co jest kluczowe dla rodziców i opiekunów w kontekście wychowania dzieci w cyfrowym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *