PolitykaSpołeczeństwo

Decyzja o likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP – Co to oznacza?

W ostatnich dniach polski krajobraz medialny został wstrząśnięty decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji trzech kluczowych instytucji mediów publicznych: Telewizji Polskiej (TVP), Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Ta nieoczekiwana decyzja jest odpowiedzią na wstrzymanie finansowania mediów publicznych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Główne punkty decyzji:

  • Postawienie w stan likwidacji: Minister Sienkiewicz podjął decyzję o likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP w odpowiedzi na decyzję prezydenta o wstrzymaniu finansowania tych instytucji.
  • Cel likwidacji: Celem tej decyzji jest zabezpieczenie dalszego funkcjonowania mediów publicznych, umożliwienie restrukturyzacji oraz zapobieganie zwolnieniom pracowników z powodu braku finansowania.
  • Możliwość odwrócenia procesu: Istnieje możliwość cofnięcia decyzji o likwidacji w dowolnym momencie przez właściciela.

Reakcje i konsekwencje:

  • Krytyka ze strony polityków: Decyzja spotkała się z krytyką, szczególnie ze strony szefa gabinetu prezydenta, Marcina Mastalerka, który określił ją jako przyznanie się do porażki przez rząd.
  • Zapewnienia dla pracowników: Wiceminister aktywów państwowych, Robert Kropiwnicki, zaznaczył, że dla zwykłych pracowników nic się nie zmienia, a likwidatorzy przejmują obowiązki zarządów.

Aspekty prawne i przyszłość mediów publicznych:

  • Proces likwidacji: Likwidacja oznacza powołanie likwidatorów, którzy przejmują od zarządu uprawnienie do prowadzenia spraw spółki.
  • Trudności w sfinalizowaniu likwidacji: Pełna likwidacja może napotkać na trudności ustawowe, ponieważ spółki mają zapewniony byt z mocy ustawy o radiofonii i telewizji oraz o PAP.
  • Potencjalne zmiany istawowe: Możliwa jest potrzeba zmian w ustawodawstwie, aby umożliwić pełną likwidację i ewentualne utworzenie nowych spółek mediowych.

Poznaj – Przemiany w polskich mediach publicznych, między restrukturyzacją a polityką


Decyzja o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP jest znaczącym i kontrowersyjnym krokiem, który może mieć dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości mediów publicznych w Polsce. Proces ten jest skomplikowany i otwiera wiele pytań dotyczących przyszłego kształtu i funkcjonowania tych instytucji. Obserwatorzy i eksperci z branży medialnej z niecierpliwością oczekują na dalszy rozwój sytuacji i decyzje, które mogą zaważyć na krajobrazie mediów publicznych w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *