Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to ogromny projekt infrastrukturalny w Polsce, mający na celu stworzenie nowoczesnego centrum transportowego. CPK obejmuje budowę nowego lotniska, rozbudowę sieci kolejowej (Kolei Dużych Prędkości), oraz rozwinięcie sieci dróg szybkiego ruchu. Ten kompleksowy projekt ma za zadanie poprawić dostępność Polski, zwiększyć mobilność pasażerów i towarów, oraz przyciągnąć inwestorów. CPK ma także potencjał stać się ważnym punktem na mapie europejskich połączeń transportowych, co może przyczynić się do rozwoju całego regionu Europy Środkowej.