RodzinaSpołeczeństwoZdrowie

Pogłębiający się kryzys zdrowia psychicznego

Badanie opublikowane w czasopiśmie The Lancet Psychiatry wskazuje, że około połowa światowej populacji może spodziewać się rozwoju co najmniej jednego zaburzenia psychicznego do 75. roku życia. Liczba Amerykanów doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym wzrosła w ostatnich latach, szczególnie podczas pandemii. Badanie ujawnia, że niektóre zaburzenia, takie jak depresja i uzależnienia, również wzrosły na poziomie globalnym.

Wśród 13 zaburzeń uwzględnionych w badaniu, najczęstsze wśród kobiet to depresja, specyficzna fobia i zespół stresu pourazowego. Dla mężczyzn najczęstsze to nadużywanie alkoholu, depresja i specyficzna fobia. Badanie przeprowadzone przez naukowców z University of Queensland i Harvard Medical School analizowało dane z ankiet Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących zdrowia psychicznego, obejmujących ponad 150 000 dorosłych z 29 krajów przez dwie dekady.

Poznaj – Zagadki i łamigłówki

Zaburzenia psychiczne zazwyczaj pojawiają się po raz pierwszy w dzieciństwie, adolescencji lub wczesnej dorosłości. Mediana wieku, w którym pojawiają się zaburzenia, wynosiła 19 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Badanie wykazało, że 1 na 2 osoby miało co najmniej jedno zaburzenie psychiczne, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 1 na 8 osób na świecie w 2019 roku.

Najczęstsze zaburzenia to zaburzenia nastroju, takie jak główna depresja lub lęk. Badanie podkreśla różnice w ryzyku wystąpienia określonych zaburzeń psychicznych w zależności od płci. Zrozumienie wieku, w którym te zaburzenia zwykle się pojawiają, może pomóc w dostosowaniu interwencji zdrowia publicznego i alokacji zasobów, aby zapewnić odpowiednie i terminowe wsparcie osobom zagrożonym.

Kryzys zdrowia psychicznego, w tym depresji, lęku i zaburzeń związanych z używaniem substancji, nasilił się, ale jednocześnie zdrowie psychiczne zyskało na akceptacji społecznej, szczególnie w krajach zachodnich, co zwiększa prawdopodobieństwo diagnozowania i leczenia, ale obciąża dostępne zasoby pracowników służby zdrowia psychicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *